Geplaatst op 2 februari 2024

Hoe BModesto zorgt voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen in Nederland en de EU

Als parallel import specialist heeft BModesto jarenlange ervaring in het importeren van geneesmiddelen uit verschillende Europese landen. Maar hoe zit dit proces eigenlijk in elkaar? Achter de schermen zijn er inkoopteams bij BModesto dag in dag uit aan het werk om de juiste middelen in te kopen. In deze rubriek nemen we steeds een onderdeel van dit proces onder de loep. Dit keer vertellen we meer over de aanpak van geneesmiddelentekorten door BModesto.

Eén van de grootste zorgen in de farmaceutische sector van Nederland betreft geneesmiddelentekorten. Het feit dat medewerkers in ziekenhuisapotheken zoveel tijd en energie moeten besteden aan dit probleem is een bron van frustratie voor ons allen.

Helpen oplossen van bestaande geneesmiddelentekorten
Gelukkig zijn er naast u als ziekenhuisapotheker steeds meer partijen die zich inzetten voor het oplossen van tekorten. BModesto voorziet ziekenhuizen bijvoorbeeld van geneesmiddelen waarvoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijke importtoestemming heeft verleend via het zogeheten tekortenbesluit, of aan ziekenhuisapothekers die een ontheffing hebben ontvangen middels een artsenverklaring.

Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG), direct in overleg met een ziekenhuisapotheker of via inkoopcoördinatoren in diverse ziekenhuizen en inkoopgroepen.

In eerste instantie leveren wij deze geneesmiddelen vanuit de Europese lidstaten, maar soms is het noodzakelijk om te leveren vanuit het Verenigd Koninkrijk of een MRA-land. Met een sterk netwerk in deze landen en faciliteiten in de U.S. en Australië hebben wij een aanzienlijke voorsprong bij het snel vinden van deze geneesmiddelen, wat nieuwe mogelijkheden biedt.

Het voorkomen van geneesmiddelentekorten
BModesto gaat verder dan alleen het zoeken naar oplossingen voor bestaande tekorten. Wij helpen samen met farmaceuten om geneesmiddelentekorten te voorkomen. Zodra een farmaceut een dreigend tekort signaleert, kan er contact worden opgenomen met BModesto. Vaak is er wel Europese voorraad beschikbaar, maar ontbreekt het de betrokken farmaceut aan de mogelijkheid om de voorraad beschikbaar te stellen voor de Nederlandse markt, bijvoorbeeld vanwege beperkte ruimte in de faciliteit die het geneesmiddel van de Nederlandse verpakking moet voorzien. In samenwerking met de farmaceut en de IGJ kan BModesto dan een ontheffing verkrijgen om de Europese voorraad in onze gecertificeerde ompakfaciliteiten in Lelystad te voorzien van een Nederlandse verpakking. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten.

Zelfs als de Nederlandse farmaceut geen voorraad kan leveren, bijvoorbeeld omdat deze alleen verantwoordelijk is voor een beperkt aantal landen, ondersteunt BModesto bij het vinden van voorraad in een Europees of MRA-land. Vervolgens pakken we deze voorraad weer in onze faciliteiten in, in samenwerking met de IGJ en de farmaceut.